Ứng dụng dành cho nhân viên Giaohangtietkiem.vn

Quản lý chấm công, nghỉ phép

Thuận tiện theo dõi và quản lý ngày công, nghỉ phép

Quản lý công việc

Kiểm soát lịch sử công việc dễ dàng. Nâng cao hiệu quả qua đóng góp, cải tiến

Cập nhật thông tin và tương tác

Nắm bắt thông tin nội bộ nhanh, tương tác nội bộ dễ dàng